Noticias

Ranking O-Pé 2012 actualizado

Xa se atopa actualizado o ranking de O-Pé cos resultados da décima proba, que tivo lugar o día 3 de novembro en Santiago de Compostela.

Achégase un pequeno programiña Java para poder comprobar as puntuacións de calquera participante desglosadas por probas. Para poder funcionar con el cómpre ter instalada unha versión moderna do entorno de execución da linguaxe Java (JRE ou JDK). Funciona en diferentes sistemas operativos (Windows, Linux, ...). Dependendo do tipo de instalación, nalgúns ordenadores bastará con facer dobre-click sobre o arquivo descargado "Corredor.jar". Se non funciona, o máis sinxelo é abrir a ventá de comandos do sistema operativo e escribir "java -jar Corredor.jar" desde a carpeta onde se atopa o programiña descargado.