Noticias

Acordos da xunta electoral da AGaCO

Na sección dedicada ás eleccións da AGaCO, publícase un documento cos acordos adoptados pola xunta electoral o día 30 de novembro sobre proclamación de candidatos definitivos e electos.