Eventos

1ª PROBA LIGA GALEGA OPÉ - XVIII TROFEO EL PROGRESO - CONCELLO DE LUGO

Esta proba forma parte da Liga Galega de Orientación a Pé, que inclúe esta tempada 9 probas na xeografía galega. O calendario completo pódese consultar aquí.

Esta prueba forma parte de la Liga Galega de Orientación a Pie, que incluye esta temporada 9 pruebas en la geografía gallega. El calendario completo se puede consultar aquí.

I Proba da Liga Galega O-Pé 2020. Publícase a data do evento, a zona de prohibición e mais o Boletín 1.