Descargas

Acta de la Asamblea General de 6 novembro 2020 (borrador) Acta de la Asamblea General de 18 julio 2020 (borrador) Acta de la Asamblea General de 20 junio 2020 Junta Directiva, 6 junio 2020 (borrador) Junta Directiva, 11 marzo 2020 Junta Directiva, 8 febrero 2020 Acta de la Asamblea General de 8 febrero 2020 Acta de la Asamblea General de 21 diciembre 2019 Junta Directiva, 14 septiembre 2019 Acta de la Asamblea General de 23 junio 2019 Junta Directiva, 15 junio 2019 Acta de la Asamblea General de 26 mayo 2019 Junta Directiva, 31 marzo 2019 Acta de la Asamblea General de 22 diciembre 2018 Junta Directiva, 6 octubre 2018 Acta de la Asamblea General de 9 septiembre 2018 Acta de la Asamblea General de 4 marzo 2018 Acta de la Asamblea General de 21 enero 2018 Acta de la Asamblea General de 3 junio 2017 Acta de la Asamblea General de 16 diciembre 2017 Acta de la Asamblea General de 3 septiembre 2017 Acta de la Asamblea General de 10 julio 2017 Junta Directiva, 11 noviembre 2017 Junta Directiva, 18 febrero 2017 Junta Directiva, 24 septiembre 2016 Acta de la Asamblea General de 30 julio 2016 Acta de la Asamblea General de 14 mayo 2016 Junta Directiva, 24 octubre 2015 Acta da Asamblea Xeral de 19 decembro 2015 Acta da Asamblea Xeral de 23 maio 2015 Junta Directiva, 11 abril 2015 Acta da Asamblea Xeral de 7 febreiro 2015 Acta da Asamblea Xeral de 29 novembro 2014 Acta da Asamblea Xeral de 26 setembro 2014 Acta da Asamblea Xeral de 17 maio 2014 Acta do 12 de abril de 2014 Acta do 18 de xaneiro de 2014 Acta do 28 de decembro de 2013 Acta do 30 de novembro de 2013 Acta 20 de abril de 2013 Acta 12 de xaneiro de 2013 Acta do 1 de decembro de 2012 Acta do 10 de decembro de 2011 Acta do 29 de decembro de 2010 Acta do 18 de decembro de 2010 Acta do 16 de outubro de 2010 Acta do 12 de decembro de 2009 Acta do 19 de abril de 2009 Acta do 7 de marzo de 2009 Acta do 8 de novembro de 2008 Acta do 9 de febreiro de 2008 Acta do 16 de novembro de 2007 Acta do 31 de marzo de 2007
Modificación orzamento 2020 (Aprobado en Asemblea 18/07/2020) Movimientos cuenta enero - junio 2020 Libro de Contabilidade e Inventario 2019 (Presentado no Rexistro de Entidades Deportivas para legalización) Libro de Diario 2019 (Presentado no Rexistro de Entidades Deportivas para legalización) Libro Rexistro de Membros 2019 (Presentado no Rexistro de Entidades Deportivas para legalización) Contas anuais 2019 (Aprobadas en Asamblea Xeral 20/06/2020) Execución Orzamento xaneiro-decembro 2019 Presupuestos FEGADO 2020 Movimientos cuenta enero - diciembre 2019 Movimientos cuenta enero - octubre 2019 Execución e modificación presuposto xaneiro - maio 2019 Movimientos cuenta enero - junio 2019 Informe Auditoría contas 2017 Libros de contabilidad 2018 Ejecución presupuesto enero-diciembre 2018 Presupuestos 2019 (aprobados en Asamblea General de 22 diciembre 2018) Movimientos cuenta enero-diciembre 2018 Movimientos cuenta enero-agosto 2018 Ejecución presupuesto enero-agosto 2018 Movimientos cuenta enero-junio 2018 Ejecución presupuesto enero-junio 2018 Desglose movimientos cuenta enero-marzo 2018 Ejecución presupuesto enero-marzo 2018 Movimientos cuenta enero-marzo 2018 Cuentas anuales 2017 (presentadas en Registro Xunta) Libros de contabilidad 2017, diligenciados para legalización Ejecución presupuesto enero-diciembre 2017 Desglose movimientos cuenta enero-diciembre 2017 Presupuestos 2018 (aprobados en Asamblea General de 16 diciembre 2017) Movimientos cuenta enero-diciembre 2017 Cuentas anuales 2016 (presentadas en Registro Xunta) Libros de contabilidad 2016 diligenciados y legalizados Movimientos cuenta enero-diciembre 2016 Ejecución presupuesto enero-diciembre 2016 Desglose movimientos cuenta enero-diciembre 2016 Presupuestos 2017 Proyecto presupuesto 2017, aprobado en Junta Directiva de 24 septiembre 2016 (actualizado a 30 septiembre) Contas anuais 2015 (maio-xuño 2016) Libros de contabilidade 2015, legalizados (xuño 2016) Desglose Movementos Conta 2015 Movementos Conta 2015 Orzamento 2016 (aprobado en Asamblea Xeral de 19 decembro 2015) Execución Orzamentos 2015 Contas anuais 2014 (maio 2015) Libros de Contabilidade 2014, Maio 2015 Execución do Presuposto en Xaneiro - Febreiro 2015 Desglose Movementos Xaneiro - Decembro 2014 Presuposto 2015 Movementos 4º Trimestre 2014 Execución Presuposto Xaneiro - Novembro 2014 (desglose) Execución Presuposto Xaneiro - Novembro 2014 (resumo) Execución Presuposto Xaneiro-Setembro 2014 (cadros resumo) Execución Presuposto Xaneiro-Setembro 2014 (desglose por mes) Movementos Terceiro Trimestre 2014 Movementos Segundo Trimestre 2014 Informe auditoria e CCAA 2013 Contrato de auditoría Presupostos 2014 Movementos Primeiro Trimestre 2014 Libro de Contabilidade + Inventario 2014 Contas AGaCO/FEGADO 2013 - Presuposto FEGADO 2014 Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte sobre Auditoría Saldo Conta FEGADO a 31 de decembro de 2013 Movementos da Conta 2013 Nova Conta FEGADO Traspaso saldo AGaCO a FEGADO Saldo cancelación conta AGaCO Certificado de saldo positivo Contas AGaCO 2012 Movementos da Conta 2012 Contas AGaCO 2011 Movementos da Conta 2011 Contas AGaCO 2010 Movementos da Conta 2010 Contas AGaCO 2009 Movementos da Conta 2009 Contas AGaCO 2008 Movementos da Conta 2008 Contas AGaCO 2007 Movementos da Conta 2007
TÁBOA V.2.3_TRAIL-O_ COMPETICION ACOMPAÑANTES Act. out2020 TÁBOA V.2.2_TRAIL-O_ COMPETICION DEPORTISTAS Act. out2020 TÁBOA V.2.1_TRAIL-O_ COMPETICION STAFF PROPIO Act. out2020 TÁBOA IV.2.3_MTBO_ COMPETICION ACOMPAÑANTES Act. out2020 TÁBOA IV.2.2_MTBO_ COMPETICION DEPORTISTAS Act. out2020 TÁBOA IV.2.1_MTBO_ COMPETICION STAFF PROPIO Act. out2020 TÁBOA IV.1.3_MTBO_ ADESTRAMENTO ACOMPAÑANTES Act. out2020 TÁBOA IV.1.2_MTBO_ ADESTRAMENTO DEPORTISTAS Act. out2020 TÁBOA IV.1.1_MTBO_ ADESTRAMENTO STAFF PROPIO Act. out2020 TÁBOA I.2.3_O-PE BOSQUE_ COMPETICION ACOMPAÑANTES Act. out2020 TÁBOA I.2.2_O-PE BOSQUE_ COMPETICION DEPORTISTAS Act. out2020 TÁBOA I.2.1_O-PE BOSQUE_ COMPETICION STAFF PROPIO Act. out2020 TÁBOA I.1.3_O-PE BOSQUE_ ADESTRAMENTO ACOMPAÑANTES Act. out2020 TÁBOA I.1.2_O-PE BOSQUE_ ADESTRAMENTO DEPORTISTAS Act. out2020 TÁBOA I.1.1_O-PE BOSQUE_ ADESTRAMENTO STAFF PROPIO Act. out2020 INFOGRAFÍA TRAIL-O Act out2020 INFOGRAFÍA O_PÉ Act out2020 INFOGRAFÍA MTBO Act out2020 ANEXO IV_INFORMACIÓN COMPETICIÓN OU ADESTRAMENTO EN GALICIA_editable ANEXO III_DECLARACIÓN RESPONSABLE CLUB_editable ANEXO II_REQUISITOS DE ADMISIÓN EN ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA_editable ANEXO I_DECLARACIÓN RESPONSABLE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADE (DEPORTISTAS E STAFF PROPIO)_editable PROTOCOLO FISICOVID FEGADO Act out2020 COMPLETO CERTIFICACIÓN do PROTOCOLO FISICOVID FEGADO pola Secretaría Xeral para o Deporte Compendio DOG_Covid19_DEPORTE_Actualizado ata 30set2020 (Vello) Protocolo Covid-19 FEGADO (anulado por PROTOCOLO FISICOVID FEGADO Act out2020)
Regulamento Competición Escolar 2020 Regulamento Orientación FEGADO 2020 Normas Anuais Raid FEGADO 2020 Regulamento Raid FEGADO 2020 Normas Anuais MTBO FEGADO 2020 Normas Anuais O-Pé FEGADO 2020 Normas Anuais O-Pé 2019 Normas Anuais Raid de Orientación 2019 Normas Anuais MTBO 2019 Regulamento Raid de Orientación 2019 Regulamento Orientación (O-pé / MTBO) 2019 Normas Anuales VI Liga Gallega de Orientación en Bicicleta-MTBO 2018 Reglamento de Raid de Orientación 2018 Reglamento de Orientación (Pie y Bicicleta-MTBO) 2018 Normas Anuales XIV Liga Gallega de Raid de Orientación 2018 Normas Anuales XXVII Liga Gallega de Orientación a Pie 2018 Regulamento O-Pe + O-BM 2017 Normas anuales V Liga Gallega Orientación en Bicicleta-MTBO 2017 Normas anuales XIII Liga Gallega Raid Orientación 2017 Normas anuales XXVI Liga Gallega Orientación a Pie 2017 Normas anuais Raid-O 2016 Normas anuais O-BM 2016 Normas anuais O-Pe 2016 Regulamento Raid-O 2017 Normas Anuais Raid 2015 Reglamento Raid 2015 Normas Anuais O-BM 2015 Normas Anuais O-Pé 2015 Reglamento Orientación 2015 Xuices Controladores Regulamento Raid 2014 Regulamento O-Pé e O-BM 2014 Normas Anuais Raid 2014 Normas Anuais O-Pé 2014 Normas Anuais O-BM 2014 Regulamento O-BM 2013 Normas da Liga Galega de Raids de Aventura 2013 Regulamento O-Pe 2013 Regulamento Raids 2013 Normas da Liga Galega de Raids de Aventura 2012 Reglamento O-Pe 2012 Normas O-Pé 2011
Proclamación definitiva Presidente ACTA votación presidencia, 9 septiembre 2018 Proclamación DEFINITIVA personas candidatas PRESIDENCIA Proclamación PROVISIONAL personas candidatas PRESIDENCIA Proclmación definitiva de personas candidatas electas - 11 julio 2018 Competiciones oficiales-Calendario oficial 2018 Proclamación definitiva de candidaturas y proclamación definitiva como candidatos electos PROCLAMACIÓN PROVISIONAL CANDIDATURAS ASAMBLEA GENERAL Censos DEFINITIVOS 2018 Convocatoria de Elecciones Reglamento Electoral definitivo Censo INICIAL elecciones 2018 (deportistas) Censo INICIAL elecciones 2018 (clubes) Competiciones oficiales-Calendario oficial 2017 Censo INICIAL elecciones 2018 (jueces) Censo INICIAL elecciones 2018 (técnicos) Reglamento Electoral 2018 (aprobado Asamblea General de 4 marzo) Proyecto de Reglamento Electoral, 21 febrero 2018 (modificado, 25 febrero) Convocatoria Asamblea General, 4 marzo 2018 2018 - Decreto Xunta 16/2018, de 15 febrero Comunicación Xunta Directiva 2014 Comunicación Xunta Directiva 2014 Comunicación Elección Presidente 2014 Composición da Asamblea Xeral 2014 Proclamación dos Candidatos Electos 2014 Censo Electoral Definitivo de Orientadores 2014 Censo Electoral Definitivo 2014 Censo Electoral Provisional de Orientadores 2014 Censo Electoral Provisional 2014 Reglamento Electoral e Calendario Electoral 2014 Convocatoria Electoral 2014 Proclamación do Presidente 2013 Composición dos Membros da Xunta Directiva 2013 Censo Electoral Definitivo 2013 Número de Membros da Asamblea Xeral Censo Electoral Provisional 2013 Regulamentos Electorais 2010 Reglamento Electoral FEGADO 2013 Convocatoria Eleccións FEGADO 2013
Ranking final clubes 2019 - Liga galega O-Pé Ranking final clubes 2019 - Liga galega MTBO Ranking final individual 2019 - Liga galega MTBO Ranking final 2019 - Liga galega Raid de Orientación Ranking final individual 2018- Liga Galega O-Pé Ranking final 2018 - Liga galega Raid de Orientación Ranking final clubes 2018 - Liga galega MTBO Ranking final individual 2018 - Liga Galega MTBO Ranking final clubes 2018 - Liga galega O-Pé Ranking final 2017 - Raid de Orientación Ranking final clubes 2017 - Orientación en Bicicleta-MTBO Ranking final individual 2017 - Orientación en Bicicleta-MTBO Ranking final clubes 2017 - Orientación a Pie Ranking final individual 2017 - Orientación a Pie Ranking final clubes 2016 - Orientación a Pie Ranking final individual 2016 - Orientación a Pie Ranking final individual 2016 - Orientación en Bicicleta-MTBO Ranking final clubes 2016 - Orientación en Bicicleta-MTBO Ranking final 2016 - Raid Orientación - Elite + Aventura Ranking final 2015 O-BM individual Ranking final 2015 O-BM clubes Ranking final 2015 O-Pie clubes Ranking final 2015 Raid-O aventura Ranking final 2015 Raid-O elite Ranking final 2015 O-Pie individual Ranking Raids Élite 2012 Ranking Raids Aventura 2012 Ranking O-Pe 2012 Ranking O-Pe 2011 Ranking Raids 2011
Informe Jueza Controladora Raid Becerreá Acta liga O-Pie 1 , 8 febrero 2020 Listado Xuíces 2020 Acta liga MTBO 4, 13 de julio 2019 Acta liga MTBO 3, 13 de julio 2019 Acta liga O-PIE 4, 15 de junio 2019 Acta liga MTBO 2, 23 de junio 2019 Acta liga MTBO 1, 09 de junio 2019.pdf Acta da Xornada Técnica do 1 decembro 2018: Borrador Listado Xuíces 2019 Acta Liga ORaid 1, 9 marzo 2019.pdf Acta liga Sprint 1, 26 de enero 2019 Acta liga O-PIE 1, 26 de enero Acta liga O-PIE 2, 16 de febrero 2019 Acta liga O-PIE 9, 17 de noviembre 2018 Acta Remudas, 1 diciembre 2018 Acta liga O-PIE 8, 06 de octubre 2018 Acta liga O-PIE sprint 2, 23 de junio 2018 Acta liga O-PIE_7, 22 de septiembre 2018 Acta liga O-PIE_6, 23 de junio 2018 Acta liga OPIE 5, 9 xuño 2018 Acta liga OPIE 4, 14 abril 2018 Acta Liga ORaid 1, 17 marzo 2018 Acta Liga MTBO, 12 mayo 2018 Acta Liga MTBO, 12 mayo 2018 Acta Liga ORaid 2, 11 mayo 2018 Acta liga O-PIE_3 24 de marzo 2018 Acta liga O-PIE 1, 03 de febrero 2018 Listado de Jueces 2018 Protocolo Jueces 2018 Acta liga O-PIE 12, 11 de noviembre 2017 Acta liga O-PIE 11, 28 de octubre 2017 Acta liga O-Raid 2º, 30 de septiembre 2017 Acta liga OPIE 10º,14 de octubre de 2017 Acta liga OPIE 9º,14 de octubre de 2017 Acta Liga MTBO 5ª, 6 de maio 2017.pdf Acta Liga MTBO 4ª, 16 septiembre 2017.pdf Acta Liga O-PIE 8, 1 de julio 2017.pdf Acta Liga O-pie 6, 10 de junio 2017.pdf Acta Liga O-PIE 7, 1 de julio 2017.pdf Acta Liga MTBO 2ª, 6 de maio 2017.pdf Listado de Jueces, 30 abril 2017 Acta liga O-PIE 3, 8 de abril 2017 Acta liga O-PIE 2, 25 de marzo 2017 Acta liga O-Raid 1, 18 de marzo 2017 Acta liga O-Pie 1, 18 febreiro 2017 Acta liga O-Pie 9, 10 diciembre 2016 Acta liga Galega Raid 4, 29 novembro 2016 Acta Liga OBM 6, 19 de novembre de 2016 Acta Liga O-BM 5 (2), 5 de noviembre 2016.pdf Acta Liga O-BM 5 (1), 5 de noviembre 2016.pdf Acta Liga O-BM 4 (2), 5 de noviembre 2016.pdf Acta Liga O-BM 4 (1), 5 de noviembre 2016.pdf Acta liga O-BM 3, 22 octubre 2016 Acta liga O-Pie 8, 09 octubre 2016 Acta liga O-Pie 7, 24 septiembre 2016 Acta liga O-Pie 6, 04 xuño 2016 Acta liga O-Pie 5, 28 maio 2016 Acta Liga Raid-O 1, 9 abril 2016 Acta Liga O-Pie 4 (3), 19 marzo 2016 Acta Liga O-Pie 4 (2), 19 marzo 2016 Acta Liga O-Pie 4 (1), 19 marzo 2016 Acta Liga O-BM 1, 20 febrero 2016 Acta Liga O-Pie 3, 5 marzo 2016 Acta Liga O-Pie 2, 13 febrero 2016 Acta Liga O-Pie 1, 13 febrero 2016 Acta Liga O-BM 2, 27 febrero 2016 Listado de Jueces-Controladores (Raid) 2016 Listado de Jueces-Controladores (Pie y Bicicleta) 2016 Modelo ACTA/INFORME Xuíces Controladores O-Pe+O-BM 2016 Protocolo Xuíces Controladores 2016 Reclamación (modelo) fronte a decisión de Xuíz-Controlador 2016 Modelo ACTA/INFORME Xuíces Controladores Raid-O 2016 Informe Xuíces Controladores 2015 Protocolo para Xuíces Controladores 2015 Listado de Xuíces Controladores 2015