Descargas

Desglose Movementos Conta Xaneiro-Xullo 2015 Movementos Conta Xaneiro-Xullo 2015 Contas anauais 2014, Maio 2015 Libros de Contabilidade 2014, Maio 2015 Execución Presupostos Xaneiro-Xullo 2015 Execución do Presuposto en Xaneiro - Febreiro 2015 Presuposto 2015 Movementos 4º Trimestre 2014 Execución Presuposto Xaneiro - Novembro 2014 (desglose) Execución Presuposto Xaneiro - Novembro 2014 (resumo) Desglose Movementos Xaneiro - Decembro 2014 Execución Presuposto Xaneiro-Setembro 2014 (desglose por mes) Execución Presuposto Xaneiro-Setembro 2014 (cadros resumo) Movementos Terceiro Trimestre 2014 Movementos Segundo Trimestre 2014 Informe auditoria e CCAA 2013 Contrato de auditoría Presupostos 2014 Movementos Primeiro Trimestre 2014 Libro de Contabilidade + Inventario 2014 Contas AGaCO/FEGADO 2013 - Presuposto FEGADO 2014 Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte sobre Auditoría Saldo Conta FEGADO a 31 de decembro de 2013 Movementos da Conta 2013 Nova Conta FEGADO Traspaso saldo AGaCO a FEGADO Saldo cancelación conta AGaCO Certificado de saldo positivo Contas AGaCO 2012 Movementos da Conta 2012 Contas AGaCO 2011 Movementos da Conta 2011 Contas AGaCO 2010 Movementos da Conta 2010 Contas AGaCO 2009 Movementos da Conta 2009 Contas AGaCO 2008 Movementos da Conta 2008 Contas AGaCO 2007 Movementos da Conta 2007