Noticias

PROTOCOLO DE REAPERTURA DO DEPORTE DE ORIENTACIÓN EN GALICIA

Publícase o "Protocolo COVID-19 FEGADO", un documento que se irá actualizando conforme ás normas que as autoridades competentes dicten en cada momento, e que pretende ser unha guía para a volta aos adestramentos e á competición tendo en conta as medidas preventivas que teremos que adoptar no desenvolvemento e organización dos mesmos.

Está á vosa disposición na sección de transparencia (normativa) da web.