Noticias

INSCRICIÓNS LIGA INTERREXIONAL GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

Finalizado o prazo de inscrición sen recargo, ábrese un novo prazo ata o domingo día 21 de abril no que se aplica o correspondente recargo. Para iso créase un novo evento na web.

Os clubes terán que facer o cálculo do conxunto das súas inscricións no prazo ordinario e o prazo con recargo segundo a información da organización descargando as súas inscricións dos dous eventos creados.