Eventos

Campionato escolar provincial da Coruña

15/03/2017. Publicados os resultados. Grazas a todas as persoas que participaron no evento

14/03/2017. Listado por centros, con asignación de peitorais e tarxetas electrónicas

13/03/2017. Indicacións para responsables dos centros
10/03/2017. Listado de inscritos