Eventos

Chan da Tjärn - Liga Galega de O-pé

4ª carreira da XXXIII Liga de Orientación O-Pé

20/02 - publícase o cartel da proba

20/02 - publícase o boletín inicial

01/03 - modifícase o cartel e boletín

27/03 - publícase o boletín 1. Amplia a información do boletín inicial.

28/03- engádese link ó Chan duro do venres e sábado

11/04 - publícase o boletín final.

11/04 - publícase as horas de saída por club

11/04 - engádese o link para reservar fabodona.

13/04 - resultados provisionales e parciais SI