Eventos

3° BudiñoRAID 2017_ 2° liga galega de Raid_ Salceda, O Porriño, Mondariz e Ponteareas

O3º BUDIÑORAID vai ser a2ª proba da Liga Galega de Raidsde Orientación 2017e vai a discorrer polas chamadas TERRASDO TEA, nos concellos de OPorriño, Salceda de Caselas, Ponteareas e Mondariz.

O terceiroevento organizado polo BUDIÑORAID,a sección de Orientación da AsociaciónDeportiva A FORNA de Budiño, é unambicioso proxecto que implica a catro dos concellos polos quediscorre o Río que lle vai dar nome a esta edición.

Un raidde longaduración xa que este ano, comonovidade, vai ter un percorrido de uns 160km. de distancia repartidos en 2Etapas queinclúen 11sectores en total, para un tempomáximo de carreira de 21 horas. UnRaid no que probablemente a granparte dos equipos participantes non lles de tempo a visitar todos ospuntos de control existentes, co cal terán que tirar deestratexia para elixir a mellor opciónde percorrido segundo as súas condicións físicas para obter omaior número de puntos posible.

Dende aorganización esperamos que todos os amantes deste deporte deAventura, dende os mais experimentados competidores na liga autonómica, así como os maisnovatos e inexpertos xa que imos a contar tamén con dúas categorías de iniciación (longa ecurta) vos acheguedes a disfrutar connós do segundo evento de este tipo que se celebra na zona paraparticipar de unha experiencia inesquencible en un entornoinigualable.