Eventos

Campionato Galego Universitario de Orientación.

Concello de Cenlle - 4 de maio de 2019

ORGANIZAN: Área de Benestar, Saúde e Deportes da Universidade de Vigo e Club PeñaTrevinca Barco (Sección de Orientación)

PARTICIPANTES: Poderán participar tódolos membros das comunidades universitarias (estudantes,persoal de administración e servizos, e persoal docente e investigador, sen ningúnlímite de idade) das Universidades A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo