Eventos

Proba Liga Galega Orientación a Pé 2012. Santiago de Compostela

A realizar no Monte Pedroso, en Santiago de Compostela.

Os resultados publicados teñen tramos ELIMINADOS no cómputo total do tempo, como se pode ver nos resultados con Parciais.

Os percorridos SEN tramos eliminados, e válidos para a Liga Galega 2012,  son INI-C, D-12, D-14, H-12, H-14, H-35, H-E e 6FC.