Eventos

3ª Proba Liga Galega de O-BM: II Trofeo O-BM Casa de Sixto en Paderne

Hora inicio:09:00 h. Apertura de recepción. Entregade tarxetas SI.
10:00 h. saída dos primeiros corredores.

Mapa:
Escalas:1/15000para os percorridos oficiais e ini. longa 1/10000 para o percorrido de iniciacióncurta


Equidistancia:5m

Aquelescorredores que queiran entrar no ranking da Liga Galega de Orientación en BTT deberán levar visible o seu dorsal da Liga Galega de Orientación aPé.


Ademaís,deberán levar a tarxetaSportIdent suxeita a bicicleta. Caso de non dispor de yo-yo admitirase unha corda ou similar.


Este ano contaremos coa plataforma de seguimento online tracktherace.com polo que os corredores deberán levar o dispositivo gps entregado pola organización.

Inscripcións:
Ata as 22:00 do martes 11 de novembro.

Carácterísticas:
A zona encontrase no entorno das Mariñas no Concello de Paderne, zona típica do rural Galego, con abundancia de pistas, camiños e sendas de boa ciclabilidade,agás en algún puntos moi concretos e sinalados no mapa con símbolo 714, peligro atravesando camiños ou sendas, algúns correspondense con obstáculos tales como árbores caidas atravesando o camiño e en outros casos a débese a pequeñas moreas de terra que poden revestir problemas dado a velocidade que se pode acadaro discorrer por ese camiño ou senda en concreto.
Encanto cultivos e zonas de bosque ainda que son un pouco secundarios nun mapaespecífico de O-Btt, intentouse manter certa correspondencia coarealidade, o 60% aproximadamente corresponde a zonas de bosque, eucaliptais nasua meirande parte ainda que tamén carballeiras e zonas concretas conCastiñeiros sobre todo na ribeira tocante ó Rio Lambre, ainda que hay zonas nasque se están a facer talas. En xeral non se precisa unha elevada tecnica sobrea Btt unicamente en algúns sendeiros pequenos nos
que chegará con reducir a velocidade.Comida post carrera en Casa de Sixto
O que quiera quedarse a comer en Casa de Sixto despois da prueba que o faga saber o seguiente mail:machin68@gmail.com, indicando as personas que asistiredes e ingresando a cantidade correspondiente na conta indicada no boletín e remitindo o xustificante bancario. Esta semana poñeremos o menú e o prezo (para os nenos será máis barato que para os adultos e o prezo trataremos que sexa o menor posible)