Eventos

9ª proba de liga galega de O-Pé. Porto do Son

CARREIRA DISTANCIA INTERMEDIA. MONTE ENXA

27/09/2017 - Publicación Boletín 1

09/10/2017 - Publicación Boletín 2

09/10/2017 - Publicación Equipo Organizativo

09/10/2017 - Publicación Normas de Seguridade

09/10/2017 - Esquema de saídas

09/10/2017 - Formulario Chan duro

09/10/2017 - Incidencias Sportident

10/10/2017 - Saídas Iniciación

11/10/2017 - Formulario Ludoteca

11/10/2017 - Publicación Xurado técnico

12/10/2017 - Publicación horas de saída (recordamos que os de Inicación non teñen hora de saída asignada, poden facelo entre as 10:30 e as 12:00)

14/10/2017 - Publicación de resultados provisionais. Indicar que os que aparecen como "fuera de control" é porque excederon o tempo máximo de carreira (2h 30min)