Eventos

5ª proba de liga galega de O-Pé. Santiago de Compostela

A proba celebrarase no Monte Pedroso, en Santiago de Compostela, con novas zonas engadidas recentemente ó mapa orixinal

IMPORTANTE: TEMPOS MÁXIMOS DE CARREIRA E PECHE DE META

O tempo máximo de carreira para todas as categorías é de 150 minutos. O corredor/a que o sobrepase quedará descalificado.

Modificase polo tanto o peche de meta que figuraba no boletín 2.

O peche de meta queda fixado nas 15:02