Eventos

1ª PROBA DA LIGA GALEGA DE ORIENTACIÓN A PÉ - ACIBAL

09/03/22: Publicado Boletín 2

16/03/22: Publicadas horas de saída, ordeadas por club e por categorías

16/03/22: Publicado o Protocolo específico de actuación Covid-19 no mapa de Acibal

16/03/22: Publicada información de Resultados en tempo real e Livelox

16/03/22: Publicado o listado das persoas que solicitaron saídas concretas

16/03/22: Publicado o listado de Arbitraxe

17/03/22: Actualizado o listado de horas de saída, ordeadas por club e por categorías

17/03/22: Publicado Boletín final

18/03/22: Actualización do Boletín final (variación no punto 3 (Programa), en canto ás horas libres de saída das categorías de Iniciación)

18/03/22: Tal e como indicamos no boletín final, NON se publicarán descricións de control, xa que se entregarán no evento xunto co mapa