Eventos

ASEMBLEA XERAL TÉCNICA

O VINDEIRO DOMINGO DÍA 28 DE NOVEMBRO TERÁ LUGAR VÍA TELEMÁTICA A CELEBRACIÓN DA ASEMBLEA XERAL TÉCNICA DA FEGADO NA QUE SE APROBARÁN OS REGULAMENTOS E NORMAS PARA A TEMPADA 2022.

Na Asemblea Xeral do 19 de decembro de 2020, según acta redactada e aprobada " se aprueba por mayoría (16 votos a favor y la abstención del club A.D.C. Arnela) la sustitución de la Jornada Técnica por una Asamblea de carácter técnico donde los asambleístas, con el asesoramiento de representantes de clubes y jueces controladores, decidan sobre la aprobación de las propuestas de modificación presentadas. La resolución aprobada entrará en vigor el próximo año 2021". Así, tódolos federados poden participar con voz, especialmente os Xuíces Controladores e representantes de clubs, polo coñecemento e experiencia que teñen cos regulamentos e normas, e os membros da Asemblea con voz e voto.

Só se decidirá sobre aquelas propostas de modificación feitas en tempo (antes do día 26 de novembro ás 23:59 horas) e forma (cubrindo correctamente o formulario de proposta de modificación que se xunta e enviandoo ao correo-e fegado.xuicescontroladores@gmail.com)