Noticias

Calendario FEGADO 2020

Publícase o calendario da FEGADO para a tempada 2020, incluíndo as tres Ligas Galegas (O-Pé, MTBO e Raid), así como o resto de eventos de orientación da nosa comunidade.

Destacamos tamén a celebración da II Liga Interrexional Galicia - Norte de Portugal, a segunda edición do circuito que nos une co país veciño durante seis probas. A primeira delas será en Caminha (Portugal) o vindeiro 18 de xaneiro.

Se publica el calendario de la FEGADO para la temporada 2020, incluyendo las tres Ligas Gallegas (O-Pie, MTBO y Raid), así como el resto de eventos de orientación de nuestra comunidad.

Destacamos también la celebración de la II Liga Interregional Galicia - Norte de Portugal, la segunda edición del circuito que nos une con nuestro país vecino durante seis pruebas. La primera de ella será en Caminha (Portugal) el próximo 18 de enero.

Adxuntos