Noticias

PROCESO ELECTORAL - RESOLUCIÓN MEMBROS ELECTOS DA ASEMBLEA XERAL

A Xunta Electoral resolve declarar membros electos da Asemblea Xeral de FEGADO ás persoas e entidades da listaxe que se adxunta despois de transcurridos os prazos de recursos.