Noticias

Rexistro de federados na intranet de FEGADO

Fóron rexistrados, co número de licenza e dorsal da tempada 2022, os 622 deportistas dados de alta como federados no sistema SICO de FEDO a día de hoxe, a excepción de 66 que non teñen enviado a cláusula de protección de datos asinada a info@fegado.es

Todos aqueles rexistrados con licenza e dorsal non deberían ter problema para inscribirse nos eventos.

Recórdase que para inscribirse nun evento é necesario enviar a devandita cláusula asinada si non se tivera enviado en tempadas anteriores.