Eventos

III PontevedRAID - 2012

 Raid de ESTRATEXIA, onde é tan importante coller balizas como saber cales deixar, ningún equipo acabou nunca un PontevedRAID con todas as balizas de carreira ¿será posible na 3ª edición?

E S P E R A M O S V O S  e n  P O N T E V E D R A!!!