Eventos

3º PROBA DA VII LIGA MTBO - V TROFEO MTBO CONCELLO DE BEGONTE .(ANULADA)

Esta proba forma parte da Liga Galega de Orientación de MTBO, que inclúe esta tempada 4 probas na xeografía galega. O calendario completo pódese consultar aquí.

Esta prueba forma parte de la Liga Galega de Orientación de MTBO, que incluye esta temporada 4 pruebas en la geografía gallega. El calendario completo se puede consultar aquí.