Noticias

PROCESO ELECTORAL - CANDIDATURAS Á PRESIDENCIA

Finalizado o prazo de presentación de candidaturas á Presidencia da Federación Galega de Orientación, a Xunta Electoral resolve publicar a listaxe provisional de candidatos/as