Noticias

PROCESO ELECTORAL - Toma de posesión membros da Asemblea

O vindeiro día 16 de setembro farase a proclamación definitiva de membros electos da Asemblea Xeral, unha vez transcurridos os prazos de reclamación.

Desde o 16 ata o 23 de setembro está aberto o prazo para a toma de posesión dos membros electos.
Tódolos clubs membros da Asemblea Xeral deberán enviar un escrito firmado polo presidente/a a juntaelectoralfegado@gmail.com aceptando o seu cargo como membro da Asemblea Xeral.
Do mesmo xeito, tódolos membros dos estamentos de deportistas/orientadores, xuíces/árbitros e técnicos /adestradores deberán enviar escrito firmado a juntaelectoralfegado@gmail.com aceptando o seu cargo como membro da Asemblea Xeral.